(DG) ME2. Medios Expresivos II

De wikifadu
Saltar a: navegación, buscar

Plan de estudios:

Mosaico ME2.jpg
  • Carga horaria total: 60 horas.
  • Carga horaria semanal: 4 horas.
  • Duración del dictado: Cuatrimestral.
  • Tipo de promoción: Final.

Correlatividades:

Para cursar finales: -
Para cursar TP: ME1
Para rendir final: ME1

Cátedras


← Volver a Diseño Gráfico